ประกาศผลสอบ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ประกาศผลสอบ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

1. ประกาศผลการสอบคัดเลือก>>..อ่านรายละเอียด..<<
2. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น(หากไม่รายงานตัวในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)>>..รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์..<<
3. เอกสารการมอบตัว >>..ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว..<<