การประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 122 โรงเรียนศรัทธาสมุทร (08/02/2562)

การประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 122 โรงเรียนศรัทธาสมุทร (08/02/2562)

การประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 122 โรงเรียนศรัทธาสมุทร (08/02/2562)
[คลิกเพื่อดูภาพ]