กิจกรรมรับเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และการรับทุนการศึกษาของนักกรีฑา ที่ได้เหรียญจากการแข่งขัน กรีฑายุวชน เยาวชนและประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม ในจังหวัดสมุทรสงคราม (14/02/2019)

กิจกรรมรับเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และการรับทุนการศึกษาของนักกรีฑา ที่ได้เหรียญจากการแข่งขัน กรีฑายุวชน เยาวชนและประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม ในจังหวัดสมุทรสงคราม (14/02/2019)

กิจกรรมรับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการแข่งขันกรีฑาจังหวัดสมุทรสงคราม (14/02/2019)
::: ST PHOTO CLUB :::
[คลิกเพื่อดูภาพ]