ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมคณะผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร (7/2/2562)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมคณะผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร (7/2/2562)

นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมคณะผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร (7/2/2562) \\ Photo By: ST PHOTO CLUB
[คลิกเพื่อดูภาพ]