พิธีปฏิญานตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ( 31/01/2562 )

พิธีปฏิญานตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ( 31/01/2562 )

พิธีปฏิญานตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ( 31/01/2562 ) //Photo By : ST PHOTO CLUB
[คลิกเพื่อดูภาพ]