พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน TEDET และมอบเกียรติบัตรของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (22/02/2019) 

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน TEDET และมอบเกียรติบัตรของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (22/02/2019) 

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน TEDET และมอบเกียรติบัตรของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (22/02/2019)
::: PHOTO BY : ST PHOTO CLUB :::
[คลิกเพื่อดูภาพ]