ภาพกิจกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำพิธีขอพรหลวงปู่พระมหาสิทธิการ (ทอง) “อินฺทสุวณฺโณ” ก่อนศึกษาจบปีการศึกษา 2561 (20/02/2562)

ภาพกิจกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำพิธีขอพรหลวงปู่พระมหาสิทธิการ (ทอง) “อินฺทสุวณฺโณ” ก่อนศึกษาจบปีการศึกษา 2561 (20/02/2562)

ภาพกิจกรรมนักเรียนชั้น ม.6 ทำพิธีขอพรหลวงปู่พระมหาสิทธิการ (ทอง) “อินฺทสุวณฺโณ” ก่อนจบศึกษา (20/02/2562)
\\ Photo By : ST PHOTO CLUB
[คลิกเพื่อดูภาพ]