รูปภาพกิจกรรมงานวันครู ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (16/1/2562)