กิจกรรมการซักซ้อมแผนเกี่ยวกับอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ( 31/01/2562 )

กิจกรรมการซักซ้อมแผนเกี่ยวกับอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ( 31/01/2562 )

กิจกรรมการซักซ้อมแผนเกี่ยวกับอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ( 31/01/2562 ) //PHOTO BY: ST PHOTO CLUB
คลิกเพื่อดูภาพ -> [กล้อง1][กล้อง2]