รายละเอียดหลักฐานเพื่อนำปลดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

รายละเอียดหลักฐานเพื่อนำปลดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

รายละเอียดหลักฐานเพื่อนำปลดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 [คลิกที่นี่]