ตารางการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร…

ตารางการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร…

ตารางการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร และสิ่งที่ต้องเตรียมในการฝึกภาคสนามชั้นปีที่ 2 ดูรายละเอียด [คลิกที่นี่]