ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไปและความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไปและความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป
และความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 

รายละเอียดการรับสมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป [คลิกที่นี่]
ดาวน์โหลดใบสมัครประเภทห้องเรียนทั่วไป [คลิกที่นี่]
รายละเอียดเกณฑ์ความสามารถพิเศษ [คลิกที่นี่]
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริง [คลิกที่นี่]
+++++++++++++++++++++++++++++++++