ประกาศผลสอบเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 [คลิกที่นี่]
***หมายเหตุ นักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีโควตาแล้วสอบได้ในรอบนี้ด้วย ทำให้นักเรียนมีรายชื่อซ้ำซ้อน ใน 2 บัญชี ให้นักเรียนมาสละสิทธิ์ 1 บัญชี ในวันพรุงนี้ (5 เม.ย.62 เวลา 9.00 – 12.00 น) เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้เรียกบัญชีสำรองขึ้นมา…***