ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียด [คลิกที่นี่]