ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม)เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม)เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563


ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม)เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 [ คลิกที่นี่ ]
ให้มารายงานตัว วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 10.00 น ที่โดมน้ำเงิน….