ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2563


ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2563 [ คลิกที่นี่ ]
*** นักเรียนทุกคนที่สอบผ่าน ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง
ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น ที่โดมแดง (ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรประชาชนมาด้วย)
หากไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกนักเรียนบัญชีสำรองขึ้นมาแทน…