ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563
1. ประกาศผลเรียงตามห้องสอบ [ คลิกที่นี่ ]
2. ประกาศผลในเขตพื้นที่บริการ [ คลิกที่นี่ ]
3. ประกาศผลนอกเขตพื้นที่บริการ [ คลิกที่นี่ ]
4. ประกาศผลความสามารถพิเศษ [ คลิกที่นี่ ]
5. ประกาศผลเงื่อนไขพิเศษ [ คลิกที่นี่ ]
6. รายละเอียดและเอกสารการมอบตัว [ คลิกที่นี่ ]
***  สามารถดาวน์โหลด และ Print มากรอกข้อมูล หรือ มารับเอกสารที่โรงเรียน ณ ห้องปกครอง ****
7. แบบฟอร์มสละสิทธิ์ออนไลน์ [ คลิกที่นี่ ]
หมายเหตุ  จะประกาศผลการเรียงห้องวันที่ 11 มิถุนายน 2563
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034711221 ต่อ 114