ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563
1. ประกาศผลเรียงตามห้องสอบคลิกที่นี่ ]
2. รายละเอียดและเอกสารการมอบตัวคลิกที่นี่ ]
***  สามารถดาวน์โหลด และ Print มากรอกข้อมูล หรือ มารับเอกสารที่โรงเรียน ณ ห้องปกครอง ****
3. แบบฟอร์มสละสิทธิ์ออนไลน์ คลิกที่นี่ ]
หมายเหตุ  จะประกาศผลการเรียงห้องวันที่ 13 มิถุนายน 2563
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034711221 ต่อ 114