ระบบลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2563
โดยจะเปิดระบบ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อชุมนุมที่สนใจ และรายละเอียดการรับเข้าขุมนุมให้เรียบร้อย
** น.ร. 1 คน ลงทะเบียนได้เพียง 1 ชุมนุม เท่านั้น!!
** บางชุมนุมรับเฉพาะ ม.ต้น / ม.ปลาย กรุณาตรวจสอบรายละเอียดให้ดี
** เฉพาะนักเรียนชั้น ม.1,2 และ ม.4,5 เท่านั้น!!!
>>>>>[ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน ]<<<<<