ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา


เนื่องด้วยโรงเรียนศรัทธาสมุทรจะจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าฯ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาในวันเวลาดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อบริจาคทุนการศึกษาได้ที่ งานการเงินของโรงเรียนศรัทธาสมุทรในวันเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณครูกาญจนานาค ปัจฉิมสกุล หัวหน้างานแนะแนว 0855581920 และคุณครูเพ็ญทิพย์ ศรีสมุทร 0952486196