ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2563 [ คลิกที่นี่ ] *** นักเรียนทุกคนที่สอบผ่าน (144คน) และตัวสำรอง (10คน) ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น ที่โดมแดง (ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรประชาชนมาด้วย) หากไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกนักเรียนบัญชีสำรองขึ้นมาแทน…

ขอประกาศยกเลิกกิจกรรมทัศนศึกษา อพวช.และสวนสนุกดรีมเวิลด์….

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยของลูกๆศรัทธาสมุทรที่เข้าร่วม กิจกรรมทัศนศึกษาอพวช.และสวนสนุกดรีมเวิลด์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 นี้ โรงเรียนศรัทธาสมุทรขอประกาศยกเลิกกิจกรรม ดังกล่าว โดยนักเรียนต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมายืนยันตนเอง เพื่อขอรับเงินคืนได้ที่ ห้อง435 ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 หรือ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 …

ดาวน์โหลดฐานข้อมูล Bookmark 2/2562

ดาวน์โหลด ฐานข้อมูล Bookmark ภาคเรียนที่ 2/2562 [ คลิกที่นี่ ] ***หมายเหตุ***คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่าลืม Login ด้วยอีเมล์ @sattha.ac.th ก่อนนะครับ….

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศรับสมัคร | คลิกที่นี่ | ใบสมัคร  | คลิกที่นี่ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศรับสมัคร | คลิกที่นี่ | ใบสมัคร  | คลิกที่นี่ |

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษและภาษาญีุ่ปุ่น จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษและภาษาญีุ่ปุ่น จำนวน 2 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิกที่นี่ ]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานห้องเรียนพิเศษฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานห้องเรียนพิเศษฯ [ คลิกที่นี่่ ]

ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 Update : 29/11/2562

ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 Update : 29/11/2562 หมายเหตุ เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นตันไป… ตารางสอนนักเรียน | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | ตารางสอนคุณครู   | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาต่างประเทศ | ภาษาไทย | | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | สุขศึกษาและพลศึกษา | | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ศิลปะ | […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ ดูรายบะเอีนดเพิ่มเติม [ คลิกที่นี่ ]

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานห้องเรียนพิเศษฯ

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานห้องเรียนพิเศษฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิกที่นี่ ]

1 11 12 13 14 15 16