ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียด [ คลิกที่นี่ ]

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถพิเศษ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถพิเศษ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ คลิกที่นี่ ]  

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2563 [ คลิกที่นี่ ] *** นักเรียนทุกคนที่สอบผ่าน ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น ที่โดมแดง (ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรประชาชนมาด้วย) หากไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกนักเรียนบัญชีสำรองขึ้นมาแทน…

ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม)เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม)เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 [ คลิกที่นี่ ] ให้มารายงานตัว วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 10.00 น ที่โดมน้ำเงิน….

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2563 [ คลิกที่นี่ ] *** นักเรียนทุกคนที่สอบผ่าน (144คน) และตัวสำรอง (10คน) ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น ที่โดมแดง (ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรประชาชนมาด้วย) หากไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกนักเรียนบัญชีสำรองขึ้นมาแทน…

ขอประกาศยกเลิกกิจกรรมทัศนศึกษา อพวช.และสวนสนุกดรีมเวิลด์….

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยของลูกๆศรัทธาสมุทรที่เข้าร่วม กิจกรรมทัศนศึกษาอพวช.และสวนสนุกดรีมเวิลด์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 นี้ โรงเรียนศรัทธาสมุทรขอประกาศยกเลิกกิจกรรม ดังกล่าว โดยนักเรียนต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมายืนยันตนเอง เพื่อขอรับเงินคืนได้ที่ ห้อง435 ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 หรือ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 …

ดาวน์โหลดฐานข้อมูล Bookmark 2/2562

ดาวน์โหลด ฐานข้อมูล Bookmark ภาคเรียนที่ 2/2562 [ คลิกที่นี่ ] ***หมายเหตุ***คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่าลืม Login ด้วยอีเมล์ @sattha.ac.th ก่อนนะครับ….

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศรับสมัคร | คลิกที่นี่ | ใบสมัคร  | คลิกที่นี่ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศรับสมัคร | คลิกที่นี่ | ใบสมัคร  | คลิกที่นี่ |

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษและภาษาญีุ่ปุ่น จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษและภาษาญีุ่ปุ่น จำนวน 2 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิกที่นี่ ]

1 10 11 12 13 14 16