ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ดูรายละเอียด [คลิกที่นี่]

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว นศท.ปีการศึกษา2562

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว นศท.ปีการศึกษา2562 เอกสารรายงานตัวเข้ารับการฝึก [คลิกท่ี่นี่] เกณฑ์คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกาย [คลิกท่ี่นี่] หลักฐานประกอบการรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1 [คลิกท่ี่นี่] ตัวอย่างการเขียนใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร [คลิกท่ี่นี่] ตัวอย่างการเขียนแบบรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2 [คลิกท่ี่นี่] ตัวอย่างการเขียนแบบรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 3 [คลิกท่ี่นี่]

ดาวน์โหลดตารางสอนนักเรียนและครู ภาคเรียนที่ 1/2562

ดาวน์โหลดตารางสอนนักเรียนและครู ภาคเรียนที่ 1/2562 ตารางสอนนักเรียน คลิกที่ระดับชั้น ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 ตารางสอนครู คลิกที่ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาต่างประเทศ | ศิลปะ | สุขศึกษา และพลศึกษา |สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | งานแนะแนว

รายชื่อนักเรียนที่เข้าโครงการปรับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่เข้าโครงการปรับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 3, 7 และ 8 พฤษภาคม 2562 ดูรายชื่อ [คลิกที่นี่]

ประกาศผลสอบเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 [คลิกที่นี่] ***หมายเหตุ นักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีโควตาแล้วสอบได้ในรอบนี้ด้วย ทำให้นักเรียนมีรายชื่อซ้ำซ้อน ใน 2 บัญชี ให้นักเรียนมาสละสิทธิ์ 1 บัญชี ในวันพรุงนี้ (5 เม.ย.62 เวลา 9.00 – 12.00 น) เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้เรียกบัญชีสำรองขึ้นมา…***

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ดูรายละเอียดการรับสมัคร [คลิกที่นี่] ดาวน์โหลดใบสมัคร ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป [คลิกที่นี่]

1 11 12 13 14 15